TARABYA-İstanbul
Kaptan
SİNAN ONURLU
Oyuncular
SİNAN ONURLU (340049)
NETSY VİKTORYA SAYER (340110)
OYA BAYÜLKEM (340438)
DAVİT PİNHAS (340111)