ANTALYA TABİP ODASI
Kaptan
TEVFİK FİKRET BİLGİN
Oyuncular
RABİN SABA (070100)
ERCAN İŞLEYEN (070093)
MUSTAFA MÜFTÜOĞLU (070123)
UĞUR ÖLÇEN (070174)
YAŞAR ÖZTÜRK (070013)
OZAN UZKUT (070130)